Přeskočit na obsah
Zaknihování akcií
Chcete získat veřejnou zakázku? Zaknihujte si akcie.

Odkud vyplývá povinnost mít zaknihované akcie?

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V § 48 odst. 7 tohoto zákona je uvedeno: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a  nemá vydány výlučně zaknihované akcie.“

Jak dlouho celý proces zaknihování trvá?

Zaknihování akcií trvá od 2 do 6 týdnů v závislosti  na způsobu svolání valné hromady (má-li např. společnost jediného akcionáře, rozhoduje tento v působnosti valné hromady, u společností  s malým počtem akcionářů se lze vzdát práva na včasné svolání).

Kolik stojí
zaknihování akcií?

Odměna Roklen360 se pohybuje v závislosti na počtu akcionářů, způsobu svolání valné hromady, rozsahu změn stanov a způsobu přebírání akcií mezi 20–50 tis. Kč.

Poplatky CDCP za přidělení LEI, ISIN a založení emise cca 10 tis. Kč. Poplatky CDCP za vedení evidence emise dle objemu  akcií.

Co mi Roklen360 zajistí v procesu zaknihování akcií? Řešení na klíč

 • Podklady pro svolání valné hromady (pozvánka včetně návrhu usnesení, návrh změny stanov).
 • Služby notáře a advokáta.
 • Seznam akcionářů pro případ, že není nahrazen výpisem z evidence emise.
 • Osvědčení průběhu valné hromady notářem vč. přímého zápisu změn do OR.
 • Dokumenty k převzetí listinných akcií od stávajících akcionářů (po dohodě i přebírání akcií).
 • Vyplnění AML dotazníku, přidělení LEI, ISIN.
 • Uzavření smluvní dokumentace o vedení evidence emise (emitent s Centrálním depozitářem cenných papírů).
 • Uzavření smlouvy o vedení evidence investičních nástrojů s akcionáři (akcionář s Roklen360).
 • Připsání akcií v CDCP na majetkové účty akcionářů u Roklen360
 • Vedení evidence cenných papírů na majetkových účtech akcionářů.

Kdo je Roklen360?

 • Obchodník s cennými papíry a platební instituce s licencí ČNB s oprávněním mj. poskytovat  i poradenství při zaknihování akcií.

Proč využít služeb Roklenu360?

 • Roklen360 byl založen již v roce 1995 a služby svým zákazníkům poskytuje více než 27 let.
 • Našich služeb využily stovky firem.
 • Poskytujeme další, navazující služby, související s akciemi a vlastnickou strukturou.
 • Jsme profesionálové, kteří staví na kvalitě, rychlosti a odbornosti.

Kontakty

Tým Roklen360 a.s.

Jan Mach

Managing Director Roklen360
mach@roklen.cz

Roklen360 a.s.

Telefon: (+420) 577 217 375
Mobil: (+420) 777 217 375
E-mail: info@roklen.cz
Web: www.roklen.cz

Napište nám

  

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím